S Token

S Token претставува апликација која се користи за проверка на идентитетот на клиентот кога пристапува на апликацијата за електронско банкарство и за потврда на плаќањата преку електронско банкарство (авторизација).


Откако апликацијата ќе се инсталира, потребно е да се активира со внесување на корисничко име и иницијална лозинка кои можете да ги добиете со поднесување на Пристапница за електронско банкарство во било која експозитура на Банката или преку Online аплицирање за оваа услуга.По внесувањето на корисничко име и иницијална лозинка, следи поставување на ПИН и ПИН-асоцијација која се состои од назив на држава и приказ на нејзиното знаме. Целта на ПИН-асоцијацијата е да ни помогне да внесеме точен ПИН во моментот на користење на апликацијата.


По извршената инсталација и активација на S Token апликацијата, за понатамошно користење не е потребно телефонскиот апарат да биде поврзан на Интернет. Во иднина за користење на електронското банкарство со помош на апликацијата С Токен, доволно е со себе да го носите само Вашиот мобилен телефон.СИГУРНОСТ:

Користењето на апликацијата е максимално сигурно. S Token се отвора со ПИН кој го знае само корисникот. Во случај на кражба на телефонот и обид за пристап и злоупотреба на електронското банкарство, со внесување на неточни податоци за најава се блокира корисничкиот профил со што дополнително се спречуваат несакани ситуации.
За подетални информации во врска со користењето на апликацијата, повикајте го менито „Помош“ или обратете се на e-mail адресата netbanking@sparkasse.mk, како и телефонски во Контакт центар 02/15 050.

Category: Finance

Published Date: 29 Sept 2016

Operating System: Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE (1st generation), iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE (2nd generation), iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone SE (3rd generation), iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPad Air, iPad Air Wi‑Fi + Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi‑Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi‑Fi + Cellular, iPad mini 3, iPad mini 3 Wi‑Fi + Cellular, iPad mini 4, iPad mini 4 Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (12.9‑inch), iPad Pro (12.9‑inch) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (9.7‑inch), iPad Pro (9.7‑inch) Wi‑Fi + Cellular, iPad (5th generation), iPad (5th generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (12.9‑inch) (2nd generation), iPad Pro (12.9‑inch) (2nd generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (10.5‑inch), iPad Pro (10.5‑inch) Wi‑Fi + Cellular, iPad (6th generation), iPad (6th generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (11‑inch), iPad Pro (11‑inch) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (12.9‑inch) (3rd generation), iPad Pro (12.9‑inch) (3rd generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad mini (5th generation), iPad mini (5th generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad Air (3rd generation), iPad Air (3rd generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad (7th generation), iPad (7th generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (11‑inch) (2nd generation), iPad Pro (11‑inch) (2nd generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (12.9‑inch) (4th generation), iPad Pro (12.9‑inch) (4th generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad Air (4th generation), iPad Air (4th generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad (8th generation), iPad (8th generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (11-inch) (3rd generation), iPad Pro (11-inch) (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) (5th generation), iPad Pro (12.9-inch) (5th generation) Wi-Fi + Cellular, iPad mini (6th generation), iPad mini (6th generation) Wi-Fi + Cellular, iPad (9th generation), iPad (9th generation) Wi-Fi + Cellular, iPad Air (5th generation), iPad Air (5th generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad (10th generation), iPad (10th generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (11‑inch) (4th generation), iPad Pro (11‑inch) (4th generation) Wi‑Fi + Cellular, iPad Pro (12.9‑inch) (6th generation), iPad Pro (12.9‑inch) (6th generation) Wi‑Fi + Cellular, iPod touch (6th generation), and iPod touch (7th generation).

Author: SPARKASSE BANK

Rating Value:

Review Count:

Fee: 0

Leave a Comment